Halil Cibran - Deli - Karton Kapak

Halil Cibran - Deli - Karton Kapak


Yazar: Halil Cibran
Yayınevi: Martı Yayınları
Kategori: Felsefe
Barkod: 9786254484971
Fiyat: 35,00  TL
İndirimli Fiyat: 35,00  TL   %0
Kullanıcı Girişi

Bir Bir delinin delinin susuzluğunu susuzluğunu kendi kendi kanından kanından başkabaşka  ne giderne giderebilir?ebilir?

 

Cibran’da Cibran’da delilik delilik sıradan sıradan hayatı hayatı aşan aşan hakikatehakikate  dokunan dokunan bir bir haldirhaldir. . Bir Bir delinin delinin sözü sözü yakıcıdıryakıcıdır,,  sahtelikleri sahtelikleri tersyüz tersyüz edereder. . Onun Onun çağrısı çağrısı kendikendi  derin derin kuyusunda kuyusunda özgürlük özgürlük yanılsaması yanılsaması içindeiçinde  yaşayan budalalara atılmış bir ip gibidiryaşayan budalalara atılmış bir ip gibidir..    

KİTABIN ÖZELLİKLERİ
Sayfa Sayısı96